lørdag den 8. januar 2011


Avedøre Flyveplads.HANGARERNE fra 1917 på Avedøre Flyveplads ved Gammel Køge Landevej lige ved kommunegrænsen er de ældste eksisterende flyhangarer i Danmark. De to fredede træbygninger er den sidste rest af et oprindeligt anlæg, der omfattede yderligere en hangar og en flyveplads, der strakte sig fra hangarerne langs Gammel Køge Landevej til Vestvolden.

Flyvepladsen blev anlagt under Den Første Verdenskrig og spillede en central rolle under den spæde opbygning af et dansk flyvevåben.

De første militære flyvninger skete fra Kløvermarken på Amager til Avedøre flyveplads, hvor flyene blev opmagasineret.

Flyvepladsens historie blev kort, men indeholder også de første prøveflyvninger for Det Danske Luftfartsselskab i begyndelsen af 1920-erne.

Træbygningerne udtrykker en fin kombination af traditionel dansk byggeskik og funktionalistisk anvendelse af byggematerialet, som nok så meget skyldtes mangel på tegl som et ønske om at bygge i træ.

De markante bygninger i træ og cementsten nordøst for hangarerne er afprøvningshaller for flymotorer. De blev opført af Værnemagten under besættelsen og fredet i 1998.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar