lørdag den 8. januar 2011

Kulisser til "Dear Wendy" Filmbyen,den tidl. Avedøre Lejr ell Paradislejr

Paradislejren

"Det hele startede med Paradisgården, der cirka lå, hvor Avedøre Stationsby ligger i dag.

Det var her i området omkring gårdens marker, at den første lejr blev opført i starten af 1890´erne. Det var ment som en sommerlejr, hvor soldaterne boede, mens de muntrede sig på det nyanlagte voldanlæg.

Nu skulle man synes, at denne lejr altid var dækket af solskin. At teltene var skabt til beboelse og at soldaterne hyggede sig som på en rigtig dansk sommerkoloni.

Men nu er det jo sådan at det danske vejr sidst i 1800-tallet ikke var meget anderledes end det er i dag. Regnen var ikke en sjælden gæst, og da lejren var anbragt på golde marker, kan man snildt forestille sig, hvordan det kom til at se ud efter et regnskyl: Pludder, pladder og ordentlige mængder mudder omdannede lejren til et sjældent sumpareal, og det var derfor endnu mere ironisk, at man valgte at opkalde sommerlejren efter den gamle gård.

En flok officerer ved telte i Paradislejren

avnet blev dog almindeligt brugt og i dag, hvor mudderet er glemt, står navnet Paradislejren med en smuk klang tilbage i erindringen om den gamle Avedøre-lejr.

Paradislejren overgik midlertidigt fra militær til civil anvendelse, idet bygningerne blev benyttet af Københavns kommune til indkvartering af husvilde familier. Siden brugtes de i nogle år til feriekoloni for arbejderbørn. Lejren blev ikke senere taget i brug af forsvaret og blev i 30´erne helt sløjfet."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar