lørdag den 8. januar 2011


På fotos,den gamle Flaskekro og Flaskekroen anno 1935.

Avedøre lå centralt på vejen mellem København og både Roskilde og Køge, hvilket betød, at mange kom gennem landsbyen, fraAvedøre gamle kro, senere indrettet som mejerimidten af 1600-tallet kunne man som vejfarende gøre stop i Avedøre på en kro med kongelig bevilling. Omkring 1720 blev den ny landevej langs Køge Bugt mellem København og Køge anlagt, og hen mod slutningen af det 18. århundrede blev også Roskildevejen åbnet for mere end kongelige embedsmænd. Dermed kom landsbyen Avedøre til at ligge udenfor trafikken mellem hovedstaden og provinsen, og kroen må lukke i 1801.

Da Ny Køge landevej blev åbnet havde en kromand i det senere "Flaskekroen", Thomas Hansen, over Harrestrup Å bygget en bro. Men det er ikke gratis at bygge, så han indførte bropenge med følgende slogan: "At Avedøre mænd ej baske skal dit øre, og med sin tørre lap din rejsekappe smøre, har Thomas Hansen her opbygt nu denne bro, misund ham derfor ej den skilling eller to."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar